Kupujemy generalne zbiory całej Europy od klasyki po dzień dzisiejszy.


Austria

 • znaczki czyste i stemplowane do roku 1950
 • listy z pierwszymi wydaniami
 • ciekawe ostemplowania
 • poczty polowe
 • poczty za granicą np. Levant
 • wszystko, co ciekawe, nietypowe, rzadkie


Niemcy

 • listy przedznaczkowe
 • znaczki księstw niemieckich na listach
 • czyste i stemplowane znaczki Rzeszy
 • ciekawe ostemplowania
 • poczty polowe
 • kolonie: znaczki czyste i kasowane, listy i karty pocztowe, widokówki
 • poczty miejskie „Hansa” itp.
 • poczty okupacyjne 1914-18 oraz 1939-45 znaczki i listy


Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy

 • znaczki czyste i kasowane oraz listy do roku 1950
 • wszystkie wydania dla kolonii tych państw: czyste, stemplowane i na listach


Albania

 • znaczki czyste i kasowane oraz listy do 1960 roku
 • znaczki czyste do 2000


Bułgaria, Rumunia, Węgry, Grecja

 • znaczki czyste, kasowane, listy do 1950 roku


Litwa, Łotwa, Estonia

 • znaczki czyste, kasowane, listy do 1940 roku


Czechosłowacja

 • znaczki czyste, całostki, listy do 1950 roku


Ukraina

 • listy, skart ze znaczkami Ukrainy 1918-1923
 • Ukraina Zachodnia znaczki i listy
 • Ukraina Zakarpacka znaczki, listy, całostki


Skandynawia

 • Znaczki czyste i stemplowane oraz listy do 1950 roku

 
Wysyłając zapytanie prosimy o dołączenie poglądowych skanów.

Formularz kontaktowy
Dozwolone zdjęcia i obrazy .jpg .gif i .png.