Pytanie o wartość znaczków pocztowych zadają sobie zarówno kolekcjonerzy, jak i osoby, które zbieraczami nie są, a znaczki otrzymali jako prezent, pamiątkę, czy w spadku. Choć znaczków na rynku jest wiele, jedynie ich część jest naprawdę ciekawa, stanowiąc obiekt zainteresowania filatelistów i osiągając wartość większą niż pamiątkowa. Cena kolekcjonerskich znaczków pocztowych jest uzależniona od wielu parametrów, a do jej określenia nieraz potrzebne jest wsparcie eksperta.