Biała Podlaska

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Białej Podlaskiej.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Szpiegowanie prywatnej korespondencji nie jest niczym nowym. Na długo przed wynalezieniem internetu tzw. perlustracja, czyli cenzura listów, była najważniejszą metodą masowej inwigilacji stosowaną przez służby bezpieczeństwa. W PRL cenzura została wprowadzona przez władze komunistyczne we wrześniu 1944 r. Wydział Cenzury Wojennej podległy resortowi bezpieczeństwa publicznego PKWN. Miał swe filie terenowe, m.in. w Białej Podlaskiej. Krąg osób podejrzanych, których korespondencja była przeglądana, zmieniał się w zależności od okresu dziejów PRL. Systematycznemu sprawdzaniu poddawane były przesyłki z i do krajów kapitalistycznych. Korespondencję krajową kontrolowano na zamówienie pionów operacyjnych oraz losowo – dla zapewnienia informacji o nastrojach społecznych. W czasie obowiązywania stanu wojennego przeorganizowano pracę pionu „W”. 31 marca 1981 do komendantów wojewódzkich, także bialskopodlaskiego, rozesłano pakiety pieczęci cenzorskich oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie cenzury. Do marca 1982 r. w cenzurze korespondencji pracowano przez całą dobę, następnie wprowadzono system dwuzmianowy. Cenzura korespondencji krajowej odbywała się dwukrotnie w urzędzie pocztowym nadawcy i odbiorcy. Z czasem działania cenzorskie złagodzono, np. zrezygnowano z przeglądu przesyłek pomiędzy urzędami a osobami prywatnymi. Od 13 grudnia 1980 do 31 grudnia 1982 r. na 551,9 mln listów ocenzurowano i skontrolowano 82,8 mln przesyłek. Z nich 129 tys. skierowano do wykorzystania operacyjnego, a blisko 10 tys. – do wykorzystania procesowego.