Szczecin

Nasza firma dokonuje ekspertyz z dziedziny filatelistyki na terenie całego kraju, również w Szczecinie. Od 1995 roku przeprowadzamy identyfikację, weryfikację autentyczności, wycenę i skup znaczków pocztowych. Należymy do kilku stowarzyszeń filatelistycznych: Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich, American Philatelic Society, oraz Stowarzyszenia Szwajcarskich Kupców Filatelistycznych.

Jeśli są Państwo zainteresowani wyceną lub sprzedażą znaczków pocztowych, chętnie pomożemy. Od 25 lat wprowadzamy naszych klientów w świat filatelistyki pomagając zrozumieć trendy i dzieląc się doświadczeniem. Oferujemy również wycenę znaczków pocztowych online

Interesują nas przede wszystkim znaczki polskie i listy z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, z międzywojnia, II wojny światowej, PRL-u, a także znaczki lokalne z Wolnego Miasta Gdańska, Odessy, Konstantynopola, jak również listy, karty pocztowe, widokówki i całe zbiory.

Ze znaczków zagranicznych interesują nas przede wszystkim znaczki z ZSRR i Chin, a także europejskie i z Dalekiego Wschodu.

Pierwsza polska placówka pocztowa w Szczecinie powstała w 1945 roku, ale już w 1941 roku powstawały pierwsze prowizoryczne stemple. 

Jeśli chcą Państwo wycenić lub sprzedać znaczek pocztowy lub cały zbiór, zapraszamy do współpracy. 

Polska filatelistyka w Szczecinie zaczęła się w 1941 roku. Stemple prowizoryczne. Wykorzystano niemieckie akcesoria pocztowe już w powojennej Polsce (np. niemieckie stemple Stettin itp)