Katowice

Katowice filatelistyka

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Katowicach. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

Filatelistyka to hobby niełatwe. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. W filatelistyce identyfikacja i wycena znaczków nie jest rzeczą prostą. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. To specjalistyczne usługi, wymagające profesjonalnego serwisu, współpracy, obszernych baz informacji i zdjęć, wreszcie doświadczenia.


Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. Nie pomijamy znaczków PRL-u.


Górny Śląsk ma w filatelistyce trwałe miejsce dzięki znaczkom pocztowym z okresu Plebiscytu (1920), który pod nadzorem przedstawicieli zwycięskich mocarstw miał przesądzić o przynależności państwowej tej ziemi. Na mocy traktatu wersalskiego, w styczniu 1919 wkroczyły do Katowic oddziały wojsk francuskich, a władzę przejęła Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa. Ta wprowadziła do obiegu m.in. nowe znaczki pocztowe. Drukowane w pośpiechu brifmarki nie są piękne, ale mają wiele cenionych przez kolekcjonerów odmian i błędów. Kiedy ich brakowało, niebieskim lub czerwonym stempelkiem oznaczano wycofane z obiegu znaczki niemieckie. W roku 1921 pojawiły się kolejne edycje oraz nadruki na poprzednich. Nie wszystkie znaczki plebiscytowe są drogie, lecz wszystkie stanowią bezcenną cząstkę dziejów tego obszaru. Znaczki plebiscytowe wydawano w tym czasie także dla spornych terenów Śląska Cieszyńskiego, Olsztyna czy Kwidzyna. Wydanie przedrukowe z Kwidzyna, na znaczku za jedną markę w kolorze czerwieni, to jeden z najrzadszych znaczków plebiscytowych - nakład wynosił jedynie 20 sztuk.


Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. 

 

Skontaktuj się z nami