Białystok

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Białymstoku.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Podczas I wojny światowej Białystok znalazł się w pasie działania armii niemieckiej, która w roku 1915 przeszła do ofensywy. Władze okupacyjne musiały uruchomić służbę pocztową, ale placówki cywilne powstawały zbyt wolno, a poczty polowe miały własne zadania. W dużych miastach (Białystok, Grodno, Wilno) na obszarze okupacji niemieckiej dawnego Królestwa Polskiego – Głównodowodzącego Armii Wschód (Postgebiet Ob. Ost) potrzeba chwili wymusiła uruchomienie poczt miejskich. Zadowolono się najpierw wprowadzeniem dodatkowych stempli, na których - w miarę potrzeb – dodawano odręczne notatki. Stemple miały różne wzory, ale najpopularniejszym była okrągła pieczątka z napisem Briefstempel – Bialystok. W 1916 poczta doręczeniowa miała różowe znaczki bez nominału. Umieszczono na nich herb Białegostoku (orła i Pogoń) oraz napis Briefvermittelung Bialystok. Znaczki drukowano w arkusikach po 4 sztuki. Wymogi codziennej ekspedycji sprawiły, że umieszczono na nich z czasem nadruki wartości 25 pfenigów lub 1 marki. Wyższy nominał wykonywano na znaczkach zadrukowanych już wcześniej wartością 25 pfenigów. Niższa stawka obowiązywała od 3 VII do 17 X 1916, wyższa – od 18 X 1916. Często trafiają się egzemplarze dodatkowo uwiarygodnione odręcznym podpisem okupacyjnego pocztmistrza R. Wolfsohna. Znane są także wersje próbne waloru podstawowego, różniące się kolorem papieru i gumy. Wydano łącznie 4600 znaczków, z których ok. 1500 przedrukowano na wersję o nominale 1 marki.