Bydgoszcz

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Bydgoszczy.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Najstarsze informacje o funkcjonowaniu poczty królewskiej w Bydgoszczy pochodzą z I połowy XVIII w. W 1751 urząd pocztowy mieścił się w na rogu ul. Niedźwiedzia i Batorego. Do 1772 na terenie obwodu nadnoteckiego funkcjonowały zaledwie dwa urzędy pocztowe, obsługujące połączenia Toruń – Gdańsk i Toruń – Poznań. Podstawy poczty stworzyły pruskie władze administracyjne. Budynek nad Brdą, w którym obecnie mieści się siedziba poczty głównej, przeznaczono na ten cel po 1815 roku. Do transportu drobnych przesyłek wykorzystywano konnych posłańców (reitende Post). Większe dostarczały furgony pocztowye (Fahrpost) oraz karety do przewozu osób (Kariolpost). W okresie Księstwa Warszawskiego, w Bydgoszczy stolicy departamentu, ulokowano jeden z pocztamtów. Podlegały im stacje pocztowe i poczthalterie czyli stacji zmiany koni. Pocztamtem bydgoskim kierował dyrektor (lub pocztmistrz). Podlegały mu stacje pocztowe m.in. w Więcborku, Szubinie, Fordonie i Barcinie. Po upadku Napoleona odbudowano pruską administrację poczty. Początkowo poczty podlegały Generalnemu Urzędowi Poczt w Berlinie, stanowiącym samodzielny resort, którym kierował Generalny Poczmistrza. Od 1848 urząd wszedł jako wydział w strukturę Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Robót Publicznych. Na mocy okólnika królewskiego z 19 IX 1849 roku (z mocą od 1 I 1850) nastąpiła reforma poczty. Utworzono 26 Naczelnych Dyrekcji Poczty (Ober-Postdirektion), po jednej w rejencji i odrębną dla Berlina. Powstała m.in. Naczelna Dyrekcja Poczty w Bydgoszczy.