Ciechanów

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Ciechanowie.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Po zwycięskiej kampanii Napoleona w latach 1806-1807, na części ziem dawnej Rzeczpospolitej, m.in. regionu ciechanowskiego, powołano Księstwo Warszawskie, państwo polskie z wszystkimimjego atrybutami. Zorganizowanie poczty powierzono gen. Ignacemu Zajączkowi, który w 1807 został Administratorem Generalnym Poczty. Poczta była instytucją niezależną, podlegała bezpośrednio Fryderykowi Augustowi. W 1810 poczta przeszła pod zwierzchnictwo ministra spraw wewnętrznych; finansowo była zależna od ministra skarbu. Strukturę Dyrekcji Generalnej Poczt opisano w „Regulaminie pocztowym dla Xsięstwa Warszawskiego” wydanym w 1808 roku. Na jej czele stał mianowany przez króla dyrektor, któremu podlegało pięciu komisarzy oraz sekretarz generalny. Utworzono 29 pocztamtów (w tym w Ciechanowie); ich liczba wzrosła . kiedy w 1809 przyłączono do księstwa część Galicji. W Księstwie Warszawskim opłaty pocztowe obowiązywały adresata, jednak, gdy nadawca chciał z góry wnieść opłatę, urząd przyjmował pieniądze przesyłane placówce oddawczej. Od opłat zwolniona była korespondencja urzędowa i wojskowa oraz żołnierzy w czasie wojny. Opłaty pocztowe wzrastały zależnie od odległości, na którą ekspediowano przesyłkę. Na terenie księstwa działały poczty wozowe, kariolkowe i konne. Między Warszawą a Poznaniem uruchomiono pierwszą na ziemiach polskich stałą komunikację dyliżansową. . Funkcjonowało 6 głównych traktów pocztowych i ponad 110 traktów bocznych. Przy ich obsłudze pracowało około 1000 osób. Kres temu systemowi przyniosła klęska Napoleona w 1812 i upadek Księstwa Warszawskiego.