Kalisz

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Kaliszu.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Prototypem znaczków pocztowych były stemple pocztowe, które stanowiły dowód nadania przesyłki oraz pobrania opłaty. Pojawiły się one w Rzeczypospolitej w 1762, choć formalnie wspomina o nich dopiero Instrukcya dla IchMi PP Pocztmagistrów Poczt Koronnych y W[ielkiego] X[ięstwa] Lit[ewskiego] z 1764. Od 1768 stosowano stemple tuszowe, m. in. w Zamościu, Białymstoku, Krakowie, Kaliszu i Puławach. Poczta kojarzy się z umieszczoną w jej godle trąbką, której początkowo używali wędrowni rzeźnicy, którzy przy okazji przewozili listy (tzw. Metzgerpost). Trąbka jest symbolem niemal wszystkich poczt na świecie. W Polsce o trąbce po raz pierwszy wspomina Ordynacya poczty przemyskiej z lipca 1667 roku. Informacje o obowiązku wyposażenia pocztylionów w trąbki zawierają instrukcje pocztowe z czasów stanisławowskich. Bez instrumentu postylioni nie powinni w ogóle wyruszać w drogę, np. w kaliskie, a pocztmistrzowie, stanowiący odpowiednik współczesnych naczelników poczty, mieli obowiązek dbać o to, aby ich pracownicy potrafili wygrywać melodie. Trąbka służyła postylionom do odstraszania dzikich zwierząt oraz informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Jej sygnał oznaczał, że na trakcie znajduje się pracownik poczty, któremu należy ustąpić drogi. I w ten właśnie sposób trąbka pocztowa uzyskała stopniowo miano głównego emblematu poczty, a jej wizerunek umieszczano na herbach zdobiących siedziby urzędów pocztowych. W latach 70. XIX w. Heinrich von Stephan, generalny poczmistrz i reformator poczty w Niemczech przyłączył służbę telegraficzną do poczty i dodał do trąbki błyskawicę symbolizującą elektryczność.