Kielce

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Kielcach.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

W latach przełomu 1916-1919 zaroiło się ona ziemiach polskich od znaczków miejskich, wydań przedrukowych i rozmaitych innych prowizoriów. Na tej fali uruchomiono Pocztę Miejską w Chęcinach, w Kieleckiem. Na jej rzeczywiste czy urojone potrzeby wydano serią 7 ząbkowanych znaczków o nominałach 2, 4, 5, 8, 10 i 12 halerzy. Grafika każdego z nich przedstawia ruiny chęcińskiego zamku w Chęcinach; każdy nominał jest w innym kolorze. Chęcińskie wydanie prywatne pojawiło się w obiegu, kiedy w obrocie znajdowały się znaczki tzw. wydania definitywnego. Nakład nie był duży; kompletne serie rzadko spotykano już w okresie międzywojennym. Zwolennicy klasycznej filatelistyki zgodnie odrzucali wydanie, zarzucając mu spekulacyjny charakter. Bardziej skomplikowany był przypadek poczty miejskiej w Przedborzu. Przyjmuje się, że pierwsza edycja przedborskich znaczków 4 i 2 groszowego z orłem ukazała się 18 XII 1917 roku. Znaczki naklejano na przesyłki przychodzące z Końskich, a listonosze doręczali je mieszkańcom gmin, będących w zasięgu działania przedborskiego pocztowego urzędu etapowego. Było to podstawą do żądania zapłaty za doręczenie. Nie była to jednak opłata obowiązkowa. Od osób, które nie chciały zapłacić, żądano zwrotu pustej koperty z naklejonym znaczkiem, w celu rozliczenia w urzędzie pocztowym. W związku z zainteresowaniem przedborską edycją, koperty z naklejonymi znaczkami doręczeniowymi, ostemplowane, zaczęto upłynniać na rynku filatelistycznym. Spekulacja, ale jednak z doręczeniami w tle.