Leszno

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Lesznie.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Położenie Leszna, tutejszy handel i rzemiosło, kwitnące drukarnie i życie intelektualne przekładały się na zapotrzebowanie na regularne usługi pocztowe. Stąd 27 kwietnia 1683 Jan III Sobieski wydał przywilej ustanawiający w mieście pocztę, w którym czytamy: „Na bardzo uniżoną prośbę dajemy korzyści takiego urządzenia dla należącego do naszego państwa miasta Leszna — z uwzględnieniem, że to zamieszkałe przez wybitnych kupców i rzemieślników miasto zdecyduje się chętnie na dogodny przewóz listów przynoszących korzyści”. Poczmistrzowie Torunia i Poznania oraz inni otrzymali polecenie, aby: „czuwali nad tym, że będzie ono przestrzegane także przez ich podwładnych i ażeby mieli troskę, że poczta warszawska, także z Prus i Wrocławia nie będzie przewożona na żadnej innej drodze jak przez Toruń, Poznań i stąd przez Leszno, Nowe Bojanowo i Rawicz”. Tym samym Sobieski stworzył podwaliny wielkopolskiej komunikacji pocztowej; pierwszym królewskim poczmistrzem był Piotr Woyde, a urząd miał siedzibę na skrzyżowaniu ulic Okólnej i Kościelnej. W XVIII i XIX wieku urząd pocztowy i stacja dyliżansów mieściły się u zbiegu ulicy Szerokiej i Pocztowej. W 29 kwietnia 2018 w Lesznie zorganizowana została „Poczta Dyliżansowa” w 335. rocznicę ustanowienia przez króla Jana III Sobieskiego Poczty w Lesznie. Organizatorami „Poczty Dyliżansowej” byli m.in. Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Muzeum Okręgowe w Lesznie i Poczta Polska S.A. Łącznie do przewozu dyliżansem przygotowano 631 przesyłek.