Opole

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Opolu.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Pierwszą wojnę zakończyło podpisanie 28 VI 1919 Traktatu Pokojowego w Paryżu; ale nie rozwiązano wszystkich problemów, m.in. nie podjęto decyzji o przynależności państwowej Górnego Śląska. Po ratyfikowaniu traktatu (10 I 1919), rozpoczęto przygotowania do plebiscytu. Pod koniec miesiąca pierwsze oddziały wojsk francuskich wkroczyły do Katowic, a władzę na Górnym Śląsku przejęła Komisja Międzysojusznicza Rządząca i Plebiscytowa (fr. Commission Interalliée de Gouvernement et de Plébiscite de Haute Silésie). Wprowadzono nowe dokumenty, papiery wartościowe, znaki pocztowe. Pierwszą emisję znaczków dla obszaru plebiscytowego wydrukowano we Francji. Wycofano znajdujące się w obiegu znaczki niemieckie. Ale pierwsze wydanie szybko znikło z rynku. Szczególnie odczuwano brak wartości 5, 10 i 50 fenigów. Komisja Plebiscytowa postanowiła więc wydać emisję prowizoryczną przez dokonanie przedruku wartości. Operacji tej dokonano w zakładzie Erdmann Raabe w Opolu. Pierwsze wydanie było traktowane jako prowizoryczne. W kwietniu ukazało się drugie wydanie, ale i tego brakło. 14-19 II 1920 roku przedrukowano więc zapas znaczków niemieckich niebieskim lub czerwonym nadrukiem stempelka ręcznego, który składał się z liter CIHS (skrót: Commission Interallie Haute Silesie), w środku koła średnicy około 1 cm. Znaczki te były przeznaczone wyłącznie dla opłacenia korespondencji władz Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej. Były to zatem znaczki urzędowe. Znane są pod nazwą "wydania opolskiego".