Skierniewice

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Skierniewicach.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Prace nad pierwszą linią kolejową na terenie Królestwa Polskiego rozpoczęto już w 1835 r., przedstawiając projekt pierwszej drogi szynowej z Warszawy. Zamiarem było wybudowanie linii kolejowej z Warszawy w kierunku Wiednia, stąd projektowaną trasę kolejową nazywano Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską. Do budowy przystąpiono w 1840 r. Pierwszy odcinek z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego uruchomiono 15 czerwca 1845 r. w 1862 roku - linię z Warszawy do Aleksandrowa Pogranicznego (przez Skierniewice, Łowicz, Kutno), która poprzez Bydgoszcz utworzyła połączenie kolejowe z Berlinem. Decyzją Dyrekcji Poczt Królestwa Polskiego, od 4 listopada 1850 r., transport wszystkich przesyłek zagranicznych z Warszawy odbywał się drogą żelazną, często przez Skierniewice. Przesyłki przewożono w specjalnych wagonach (tzw. ambulansach), mających własne datownik. Były to takie ruchome placówki pocztowe, na których załogach spoczywała odpowiedzialność za dystrybucję przesyłek na różne trasy. Na stacji kolejowej w Skierniewicach, gdzie kolei warszawsko-bydgoska łączyła się z koleją warszawsko-wiedeńską, znajdował się punkt dystrybucji poczty, któremu przyporządkowano numer „6” na datowniku (numer „1” to były Koluszki). Od 1869 przewóz przesyłek wagonami kolejowymi w całej Rosji podlegał samodzielnej instytucji, Zarządowi Przewozu Poczty Koleją. Ten miał do dyspozycji oddziały terenowe, które sprawowały nadzór nad placówkami pocztowymi w wagonach i na stacjach kolejowych.