Suwałki

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Suwałkach.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Wiosną 1919 r. polskie wojsko odbiło z rąk bolszewickich Wilno, a latem tego samego roku w dramatycznych okolicznościach, po tzw. powstaniu sejneńskim, ustalono rozgraniczenie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie. W obiegu pocztowym znalazły się znaczki polskie. Kasowano je charakterystycznym okrągłym stemplem opłaty z napisem POCZTA POLSKA - ST. SUWAŁKI i orłem. Tuż za granicą kursowały znaczki tzw. Litwy Środkowej. 12 lipca 1920 rząd sowiecki zawarł układ z rządem na mocy którego m.in. Wilno i Suwalszczyzna miały być oddane Litwie. Piłsudski zdecydował się na nietypowe rozwiązanie problemu. Zlecił gen. Lucjanowi Żeligowskiemu, dowódcy Litewsko-Białoruskiej Dywizji Piechoty, upozorować „bunt” i wkroczyć 9 października 1920 do Wilna. Proklamowano utworzenie Litwy Środkowej, quasi-państwa dysponującego m.in. własną pocztą. Wydano dla niej znaczki z herbem Litwy Środkowej, a zapas znaczków litewskich opatrzono nadrukiem „Środkowa Litwa Poczta” i herbem państwowym. Zadaniem Wydziału Poczt i Telegrafów Litwy Środkowej była odbudowa placówek pocztowych przynajmniej w tych ośrodkach, gdzie tego wymagała potrzeba, a więc w miastach powiatowych i innych ważniejszych miejscowościach. W pracach organizacyjnych Wydział korzystał z doświadczeń Poczty Polskiej, co wynikało zresztą z porozumienia się Zarządów Pocztowych Polski i Litwy Środkowej. Pierwszą partię znaczków, zaprojektowanych przez F. Zaniewskiego wydała, sposobem wileńska drukarnia "Lux" Ludwika Chomińskiego.