Toruń

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Toruniu.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Toruń to znaczący ośrodek filatelistyczny. Od 21 do 28 maja 1933, pod protektoratem Ministra Poczt i Telegrafów, zorganizowano wystawę z okazji 10-lecia Związku Filatelistycznego. Poczta uczciła ją znaczkiem z wizerunkiem ratusza, walorem o nominale 60 groszy. W rozporządzeniu z 6 maja 1933 czytamy: „Sprzedaż tych znaczków uskuteczniać będzie wyłącznie urząd pocztowy na terenie wystawy i tylko w okresie jej trwania od 21 do 28 maja 1933 włącznie. Znaczki te mogą być używane do uiszczania opłat pocztowych do dnia 30 czerwca 1933 r. włącznie; po tym terminie tracą wartość obiegową i nie będą wymieniane na znaczki obiegowe. Wystawa była pierwszą z wielu ekspozycji znaczków, całostek i listów poświęconych czy to miastu, czy Mikołajowi Kopernikowi. Znaną w świecie filatelistów postacią był Lech Popielewski (1928-2004), w latach 1973-2003 prezes PZF Okręgu Toruńskiego. W 1983 doprowadził do urządzenia XIV Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Toruń ‘83” o zasięgu międzynarodowym. Ekspert i sędzia międzynarodowy na Światowej Wystawie Filatelistycznej w Paryżu „Filex-FRANCE ‘82” eksponował „Pocztę Toruńską”, otrzymał za nią złoty medal. Podjął badania nad historią polskich druków pocztowych w latach 1764– 1870 oraz pruskich całości pocztowych okresu przedznaczkowego. W 1975 wyraził zamiar utworzenia Muzeum Poczty Toruńskiej – w domu Jakuba Rubinkowskiego, przy ul. Żeglarskiej lub w dawnej poczthalterii przy ul. Rabiańskiej. Do realizacji nie doszło.