Wałbrzych

Telefon: 602 487 488

 

 • Działamy na terenie całej Polski
 • 30-letnie doświadczenie
 • Oferuję obejrzenie, sprawdzenie autentyczności
  i wycenę
  kolekcji na miejscu u klienta
 • Proponuję konkretnę cenę zakupu
 • Możliwość płatności gotówką
 • Kupuję często obszerne zbiory składające się z kilkuset klaserów,
  a także: monety, widokówki, stare banknoty

Filatelistyka to hobby niełatwe. Same numery katalogowe walorów nie są wystarczające do ich prawidłowej wyceny. Do celu, jakim jest rzetelna sprzedaż znaczka pocztowego, droga bywa żmudna, gdyż jego cena jest pochodną wielu elementów. Stąd na pytanie: gdzie sprzedać znaczki pocztowe? – odpowiedź jest prosta. U nas. Działamy w całej Polsce, więc i w Wałbrzychu.

Nasza firma, będąca członkiem międzynarodowych stowarzyszeń filatelistycznych, od 25 lat zajmuje się oceną autentyczności, wyceną znaczków pocztowych, skupem walorów filatelistycznych i całych ich zbiorów. Specjalizujemy się w filatelistyce polskiej, nie ma dla nas tajemnic wycena listów i znaczków z czasów sprzed i po odzyskaniu niepodległości, pierwszych znaczków polskich z roku 1860, poczt lokalnych, listów i znaczków z powstania warszawskiego, Wolnego Miasta Gdańska, Konstantynopola czy Odessy. Skupujemy widokówki, listy i karty pocztowe. Interesują nas zwłaszcza duże transakcje, poważne zbiory znaczków czystych i stemplowanych polskich i zagranicznych (Rosji i ZSRR, Chin, Japonii, Korei, krajów europejskich), klasycznych i współczesnych. 

Jeśli są Państwo zainteresowani identyfikacją, wyceną i sprzedażą znaczka lub kolekcji przeprowadzoną przez naszego eksperta, prosimy o kontakt. U nas żadne zgłoszenie nie pozostaje bez odpowiedzi. Prowadzimy także wycenę znaczków pocztowych online

 

Skontaktuj się z nami

Czy wiesz, że...

Wałbrzych był jednym z ośrodków, w których okresie stanu wojennego 1981-1983 pojawiły się w tzw. II obiegu liczne pisma i komunikaty wydawane przez NSZZ Solidarność, partie i ugrupowania polityczne. Emitowano także podziemne „znaczki pocztowe”, będące de facto cegiełkami, których zakup wspierał finansowo działania opozycji. Spełniały także rolę propagandową i edukacyjną. Znaczki zawierały nazwę emitenta i nominał; ze względów oczywistych nie miały daty wprowadzenia do obiegu. Szczególna wartość tych znaczków wynika z faktu, że za ich posiadanie i rozprowadzanie groziły szykany. W latach późniejszych były produkowane przez drukarnie działające przy wydawnictwach podziemnych: Solidarność, Solidarność Walcząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Poczta Niezależna, Niezależna Poczta Regionu Wałbrzych, Poczta KPN, Federacja Młodzieży Walczącej i wiele innych. Szacuje się, że w konspiracji, do roku 1989, wyprodukowano nawet do 35 tysięcy znaczków i bloków, a przeciętny nakład znaczka to kilka tysięcy egzemplarzy. Dominuje tematyka historyczna, znaczki poświęcone szeroko rozumianej opozycji lub o tematyce religijnej. Znaczki z lat 1982-1984 są rzadsze i trudniej dostępne. Wynika to z niższych nakładów, które determinowane były używanymi technikami druku jak również wpadek i konfiskat (m.in. w Wałbrzychu) nakładów przez organy bezpieczeństwa. Niektóre z nich ocalały w kilkunastu egzemplarzach. Znaczki poczt podziemnych są kolekcjonowane, prezentowane na wystawach i pokazach, opisywane i katalogowane zarówno w kraju jak i zagranicą.