Kupujemy generalne zbiory całej Europy od klasyki po dzień dzisiejszy.

Austria

 • znaczki czyste i stemplowane do roku 1950;
 • listy z pierwszymi wydaniami;
 • ciekawe ostemplowania;
 • poczty polowe;
 • poczty za granicą np. Levant;
 • wszystko, co ciekawe, nietypowe, rzadkie.

Niemcy

 • listy przedznaczkowe;
 • znaczki księstw niemieckich na listach;
 • czyste i stemplowane znaczki Rzeszy;
 • ciekawe ostemplowania;
 • poczty polowe;
 • kolonie: znaczki czyste i kasowane, listy i karty pocztowe, widokówki;
 • poczty miejskie „Hansa” itp.;
 • poczty okupacyjne 1914-18 oraz 1939-45 znaczki i listy.

Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy

 • znaczki czyste i kasowane oraz listy do roku 1950;
 • wszystkie wydania dla kolonii tych państw: czyste, stemplowane i na listach.
   

Albania

 • znaczki czyste i kasowane oraz listy do 1960 roku;
 • znaczki czyste do 2000.

Bułgaria, Rumunia, Węgry, Grecja

 • znaczki czyste, kasowane, listy do 1950 roku.

Litwa, Łotwa, Estonia

 • znaczki czyste, kasowane, listy do 1940 roku.

Czechosłowacja

 • znaczki czyste, całostki, listy do 1950 roku.

Ukraina

 • listy, skart ze znaczkami Ukrainy 1918-1923;
 • Ukraina Zachodnia znaczki i listy;
 • Ukraina Zakarpacka znaczki, listy, całostki.

Skandynawia

 • Znaczki czyste i stemplowane oraz listy do 1950 roku.

Wysyłając zapytanie prosimy o dołączenie poglądowych skanów.