Wielka Brytania klasyczne znaczki czyste i kasowane oraz listy

  • generalne zbiory czyste i kasowane;
  • ciekawe listy;
  • kolonie w Azji Płd.-Wsch.;
  • ciekawe znaczki czyste i kasowane, wyższe wartości, listy z okresu panowania królowej Wiktorii;
  • pełne czyste serie z okresu panowania króla Edwarda i Jerzego;
  • znaczki czyste bez podlepy z okresu panowania królowej Elżbiety.

 
Wysyłając zapytanie prosimy o dołączenie poglądowych skanów.