Kupujemy poważne zbiory dotyczące każdej dziedziny polskiej filatelistyki oraz pojedyncze rzadsze znaczki i ciekawe listy, a także materiał w ilościach hurtowych.

 • Wydanie krakowskie znaczki, skart, listy, całostki;
 • do uzupełnienia poważnych kolekcji szukamy: 10 koron jasno- i ciemnofioletowe, 1, 5, 10 koron dopłaty kasowane i czyste, 10 koron z czarnym nadrukiem;
 • kupimy drobne i średnie znaczki w bardzo ładnych stanach bez podlepek;
 • kupimy rzadsze błędy w parkach, czwórkach bez podlepek lub na przesyłkach;
 • za najciekawsze pozycje np. 41no na liście, 90 hal„uszkodzone a” i „dwukropek”, błędy na 10 koron zapłacimy bardzo wysokie amatorskie ceny;
 • wydanie lubelskie: listy, całostki tego wydania z obiegu;
 • wydanie „Poczta Polska na GGW”: listy, całostki tego wydania z obiegu, arkusze a także całe zbiory i arkusze;
 • próby, błędy, makulatury, znaczki cięte z okresu powojennego;
 • listy z „wodzami” i inne przesyłki z lat 1944-1945;
 • zbiory znaczków poczt jenieckich – Woldenberg, Gross Born, Neubrandenburg, Murnau;
 • poczty miejskie: znaczki i listy;
 • wydania lokalne 1918-1920: znaczki, listy, karty pocztowe i skart;
 • wydania lokalne 1944-1945: znaczki, listy, karty pocztowe;
 • przesyłki lotnicze;
 • przesyłki balonowe;
 • przesyłki zeppelinowe;
 • lokalne dopłaty na skarcie i listach;
 • znaczki przedrukowe, wydanie definitywne, listy poczt polowych, a szczególnie listy ze stemplami poczty harcerskiej z Powstania Warszawskiego;
 • Warwiszki *,**,O;
 • listy legionowe;
 • znaczki i listy Poczty Polskiej w Konstantynopolu;
 • znaczki i listy z Odessy;
 • ciekawe znaczki i wszelkie przesyłki z Portu Gdańskiego;
 • Litwa Środkowa: seria przedrukowa i wszelkie listy oraz całostki;
 • Wolne Miasto Gdańsk: generalne zbiory znaczków, lepsze pozycje, próby, błędy, ciekawsze listy, stemple;
 • plebiscyty: zbiory znaczków i listów;
 • poczty wojskowe: legionowe, poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora-Muśnickiego Puck, Zaolzie, „Dojdziemy”, „Pińczów”;
 • Generalna Gubernia: kompletne zbiory, lepsze listy, frankatury mechaniczne, ciekawsze stemple, próby, makulatury, znaczki cięte – masówka w wiązkach;
 • przedwojenne stemple okolicznościowe np. szachowe, harcerskie, sportowe, kongresy, lotnicze, balonowe;
 • stemple agencji i pośrednictw pocztowych na przesyłkach;
 • ciekawe znaczki opłat skarbowych np. lokalne;
 • kupimy też znaczki PRL w dużych hurtowych ilościach, stare zbiory w tzw. Schaubek-ach, masówkę przedwojenne w wiązkach i arkuszach.